Projekty

Za Bramką|2020
   
BUDYNEK

Za Bramką

LOKALIZACJA

POZNAŃ, ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKT

2017 - 2019

REALIZACJA

2019-2020
Wpisanie się w istniejącą tkankę urbanistyczną Starego Miasta było największym wyzwaniem tego projektu, który naszym zdaniem jest elementem szeregu koniecznych działań mających na celu rozpoczęcie procesu szeroko pojętej rewitalizacji obszaru staromiejskiego, zarówno w sferze funkcjonalnej, technicznej jak i środowiskowej oraz społecznej.